Geodezja i wycena nieruchomości

Benon Bogdan - właściciel:

Jako absolwent Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, wykształcenie zdobyłem  w 1996 r. Ukończenie specjalności Geodezja w Gospodarce Nieruchomościami pozwala na prowadzenie kompleksowej obsługi nieruchomości w procesie jej uwłaszczenia, zarządu, sprzedaży czy też inwestycji. Uprawnienia zawodowe z zakresu pierwszego i drugiego do prowadzenia samodzielnych funkcji w geodezji, uzyskałem w 1999 roku. Umożliwia to prowadzenie prac geodezyjnych oraz kształtowanie wizerunku firmy.

Działalność geodezyjna:

W prowadzeniu prac terenowych pracownicy firmy wykorzystują nowoczesne technologie i instrumenty pomiarowe, pozwalające do minimum ograniczyć czas pracy w terenie i biurze. Jest to szczególnie istotne na nieruchomościach objętych procesem inwestycyjnym.

Jako standard przyjęte zostało: wykorzystanie odbiorników GPS, bezlustrowe pomiary tachimetryczne oraz zdalne stacje pomiarowe.

Wszystko to ma bezpośredni wpływ na koszty pracy i w efekcie na cenę usługi.

Tradycja:

To już drugie pokolenie geodetów w rodzinie parających się tym zawodem.

Poprzez dziedzictwo pokoleniowe, przekazane zostały stare i dobre zasady pracy, dokładność i staranność prowadzenia dokumentacji oraz kolekcja instrumentów geodezyjnych. Gromadzone one były przez lata, a teraz pozostają ozdobą biura.

Zapraszam do zapoznania się z tym tematem w zakładce „CIEKAWOSTKI”

Zakres oferowanych usług z zakresu geodezji załączono w zakładce „CENNIK”

Działalność z zakresu szacowania wartości nieruchomości:

Wycena wartości nieruchomości to część działalności firmy „Geo-System” wykonywana od początku jej założenia. Jako drugie pokolenie rzeczoznawców majątkowych, uprawnienia zawodowe zdobyłem w 1996 roku. Od tego czasu wykonałem niezliczone wyceny majątku spółek Skarbu Państwa, firm i osób prywatnych. Przez ponad 20 lat przeprowadzania wycen, ilość operatów szacunkowych dawno już przekroczyła liczbę 1000 sztuk.

Firma oferuje szerokie spektrum wycen: począwszy od szacowania wartość lokali, poprzez wyceny nieruchomości komercyjnych i przemysłowych, kończąc na opracowaniach specjalistycznych.

Zakres oferowanych usług z zakresu szacowania wartości nieruchomości załączono w zakładce „CENNIK”