Usługi geodezyjne

geodeta na budowie blokuNasza specjalność to usługi geodezyjne. Wykonujemy pełen zakres usług związanych z geodezją i kartografią obejmujących m.in.: rozgraniczenia nieruchomości, wznowienia znaków granicznych, podziały nieruchomości, wykonanie map do celów projektowych, tyczenie obiektów budowlanych i przyłączy, sporządzanie inwentaryzacji powykonawczej i geodezyjnych pomiarów powykonawczych. Zapewniamy również sporządzanie map sytuacyjno-wysokościowych, wykonanie pomiarów mas ziemnych oraz monitoring obiektów w zakresie przemieszczeń i odkształceń. W ostatnim okresie firma wyspecjalizowała się w przygotowaniu map do celów prawnych, wykorzystywanych w postępowaniach o ustanowienie służebności gruntowych. W prowadzeniu prac terenowych korzystamy z nowoczesnych technologii i instrumentów pomiarowych pozwalających do minimum ograniczyć czas pracy w terenie i biurze, co jest szczególnie istotne w przypadku nieruchomości objętych procesem inwestycyjnym. Standardem w naszej pracy jest wykorzystanie odbiorników GPS, bezlustrowych pomiarów tachimetrycznych oraz zdalnych stacji pomiarowych.